การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การขาย ด้วย Youtube Funnel

การตลาดออนไลน์ YouTube

การตลาดออนไลน์ การเริ่มต้นทำธุรกิจในปัจจุบัน ปัจจัยที่ถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลและเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พูดได้ว่าทุกคนต้องมีไม่ว่าจะเป็นเพื่อการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ การจดบันทึก การศึกษา การผ่อนคลายความเครียดและความเพลิดเพลินต่างๆ

โดยการตลาดออนไลน์ คือ การทำการตลาดหรือการกระทำเพื่อกระตุ้นยอดขายของธุรกิจโดยการทำสื่อหรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ทางออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างมากอีกทั้งยังใช้ต้นทุนที่ไม่สูงอีกด้วยอย่าง Google ช่องยูทูป เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม อีเมลและบนเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้รับความนิยม โดยกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ Youtube Funnel ให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นมี 6 ขั้นตอนดังนี้

การตลาด YouTube
YouTube Funnel
  1. การทำให้รู้จัก ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เป็นข้อที่ได้เปรียบของการทำการตลาดออนไลน์เนื่องจากการใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพื่อโฆษณาให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนั้นมีการใช้ต้นทุนที่ต่ำแต่ได้ผลลพธ์ที่ค่อนข้างมาก สำคัญคือ ความสม่ำเสมอ (Narmally)
  2. ดึงดูความสนใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้คนได้รู้จักธุรกิจของเราจากการเห็นโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ แล้ว คนที่สนใจในธุรกิจของเราก็จะเริ่มทำการค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ยูทูปของเรา สำคัญคือ (Thumbnail) หน้าปกดึงดูดไหม?
  3. เริ่มรัก ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้บริโภคได้เริ่มทำการค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมแล้วเกิดข้อสงสัยซึ่งเป็นหน้าที่ของทางเราแล้วว่าจะสามารถนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด สำคัญคือ สร้างกลุ่มก้อน (Unity) ตลอดจนมีตัวตนของเราแสดงออกแบบ Real เลยก็ได้
  4. เชื่อใจ ขึ้นตอนนี้เป็นการสร้างความเชื่อใจเมื่อคนเริ่มรักเราแล้วโดยการให้ความรู้ (Educate) แก้ปัญหาต่างๆ ตอนนี้แหละเราต้องผลิตเนื้อหา (Conent) ให้ตอบโจทย์ผู้คน เมื่อเราช่วยเขาแล้ว จนกลายเป็นการเชื่อใจเกิดขึ้น
  5. รายได้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการปิดการขายกับผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคมีความสนใจเป็นอย่างมากที่ต้องการที่จะทำการซื้อขายกับธุรกิจของเราหลังจากที่ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและได้คำตอบจากการสงสัยต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะการโน้มน้าวและเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจจากการนำเสนอข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าเก่าที่เคยทำธุรกิจกับทางเรา ในการหาเงินออนไลน์
  6. สาวก ขั้นตอนนี้คือสุดยอดของการตลาด การสานสัมพันธ์กับลูกค้าในฐานะสาวก ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลังการขายที่บางธุรกิจมักจะไม่ได้ให้ความสนใจแต่จริงๆ แล้วเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจต่อไป เพื่อให้เกิดการบอกต่อหรือการซื้อซ้ำในครั้งต่อๆ ไป และรักษาฐานลูกค้าเดิม  โดยการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิมนั้นนอกจากจะใช้งบประมาณในการทำการตลาดที่ต่ำแล้วยังสามารถโน้มน้าวให้เกิดการบริโภคซ้ำได้อย่างง่ายเพราะมีความคุ้นเคยกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาอยู่ก่อนแล้ว สาวกเราก็จะไม่ไปไหนอีกต่อไป

จากกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ที่ได้กล่าวไปตามข้างต้นนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยการนำสื่อออนไลน์เข้ามาใช้กับการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก อาธิเช่น เป็นการเพิ่มโอกาสทางตลาดให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนของสินค้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์นั้นไม่สูงมากนัก ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง อาธิเช่น ลดขั้นตอนทางการตลาด ลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็นด้านองค์ประกอบทางธุรกิจและอื่นๆ อีกมากมาย โดยเราจะเห็นได้ว่า    กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการพัฒนาของโลกที่ทันสมัยในปัจจุบัน

line kruyoo

หาเงินออนไลน์ สร้างรายได้  ติดต่อ Line @kruyoo

ครูยู ดูแล Youtube เรียนรู้การตลาดออนไลน์ สร้างรายได้จาก Youtube

สนใจ YouTube SEO และ ยิงโฆษณาบนยูทูป พร้อมให้คำปรึกษาได้