CTR คืออะไร สอนคำนวนค่า Click Through Rate ง่ายๆ

CTR คืออะไร

อัตราการคลิกสำหรับ YouTube (Click-Through Rate หรือ CTR) สัมพันธ์กับการเพิ่มวิวบนวิดีโอได้ตรงตามความสนใจของผู้ชมในวิดีโอของคุณ ถ้าอัตราการคลิกสูงขึ้น จะแสดงว่าผู้ชมมีความสนใจในวิดีโอของคุณและมีแนวโน้มที่จะดูต่อเนื่อง ซึ่งอาจช่วยเพิ่มวิวบนวิดีโอได้ แต่ควรระมัดระวังว่า CTR เป็นเพียงตัวชี้วัดเดียวและไม่ได้บอกถึงคุณภาพของเนื้อหาวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ การเพิ่มวิวบนวิดีโอขึ้นจริง ๆ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นคุณภาพของเนื้อหาวิดีโอ การโปรโมตและการตลาดวิดีโอ การเปิดเผยบนช่องทางอื่น ๆ และหลาย ๆ ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มวิวบนวิดีโอของคุณ

CTR ใน YouTube หมายถึงอัตราส่วนระหว่างจำนวนครั้งที่มีการคลิกที่แสดงบนวิดีโอบน YouTube ต่อจำนวนการแสดงวิดีโอนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ค่า CTR ที่สูงขึ้นจะแสดงให้เห็นว่าผู้ชมมีความสนใจในเนื้อหาของวิดีโอและมีแนวโน้มที่จะดูต่อเนื่อง นอกจากนี้ CTR ใน YouTube ยังเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการโฆษณาบนวิดีโอ โดยสูงขึ้นหมายถึงว่าผู้ชมมีความต้องการดูโฆษณานั้น ๆ มากขึ้น

อัตราการคลิกผ่าน (CTR) บน YouTube คืออัตราส่วนของการคลิกบนภาพขนาดย่อหรือชื่อเรื่องของวิดีโอต่อจำนวนการแสดงผลหรือการดูวิดีโอนั้น เป็นเมตริกที่วัดความสำเร็จของวิดีโอในการทำให้ผู้ชมคลิกและดูวิดีโอนั้น ตัวอย่างเช่น หากวิดีโอมีการแสดงผล 1,000 ครั้งและคลิก 50 ครั้งบนภาพขนาดย่อหรือชื่อเรื่อง CTR จะเท่ากับ 5%

CTR เป็นเมตริกที่สำคัญสำหรับผู้สร้างของ YouTube เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับการมีส่วนร่วมที่วิดีโอของพวกเขาได้รับจากผู้ดู CTR ที่สูงขึ้นหมายความว่าผู้ชมในสัดส่วนที่มากขึ้นพบว่าภาพขนาดย่อหรือชื่อเรื่องของวิดีโอนั้นดึงดูดใจมากพอที่จะคลิกและดู ซึ่งอาจนำไปสู่เวลาในการดูที่สูงขึ้นและอาจทำให้มีผู้ติดตามมากขึ้น ในทางกลับกัน ค่า CTR ที่ต่ำแสดงว่าภาพขนาดย่อหรือชื่อเรื่องของวิดีโออาจไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมมากพอสำหรับผู้ชมเป้าหมาย และอาจต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ YouTube ให้ข้อมูล CTR แก่ครีเอเตอร์สำหรับวิดีโอแต่ละรายการ รวมถึงสำหรับแคมเปญโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง ทำให้พวกเขาติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและความพยายามในการโฆษณาได้

อัตราการคลิก (Click rate) หรือ Click-through rate (CTR) ในการตลาดดิจิทัล หมายถึงอัตราส่วนของจำนวนครั้งที่มีการคลิกที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์หรืออีเมลล์ ต่อจำนวนครั้งที่มีการแสดงผลลิงก์หรือโฆษณานั้น ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการแสดงผลลิงก์หรือโฆษณา ค่าอัตราการคลิกสูงขึ้นหมายถึงผู้เข้าชมที่มีความต้องการเข้าไปดูเนื้อหาของลิงก์หรือโฆษณานั้น ๆ สูงขึ้น โดยอัตราการคลิกเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาด การโฆษณา หรือการส่งอีเมลล์เพื่อส่งเสริมการขายหรือการตลาดของธุรกิจของคุณ

click through rate
ctr หน้าปก

CTR เพิ่มวิวได้ไหม ?

อัตราการคลิกสำหรับ YouTube (Click-Through Rate หรือ CTR) สัมพันธ์กับการเพิ่มวิวบนวิดีโอได้ตรงตามความสนใจของผู้ชมในวิดีโอของคุณ ถ้าอัตราการคลิกสูงขึ้น จะแสดงว่าผู้ชมมีความสนใจในวิดีโอของคุณและมีแนวโน้มที่จะดูต่อเนื่อง ซึ่งอาจช่วยเพิ่มวิวบนวิดีโอได้ แต่ควรระมัดระวังว่า CTR เป็นเพียงตัวชี้วัดเดียวและไม่ได้บอกถึงคุณภาพของเนื้อหาวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ การเพิ่มวิวบนวิดีโอขึ้นจริง ๆ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นคุณภาพของเนื้อหาวิดีโอ การโปรโมตและการตลาดวิดีโอ การเปิดเผยบนช่องทางอื่น ๆ และหลาย ๆ ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มวิวบนวิดีโอคุณ

line kruyoo

อยากเริ่มต้นสร้างรายได้จาก YouTube   ติดต่อ Line @kruyoo

ครูยู ดูแล Youtube เรียนรู้การตลาดออนไลน์ สร้างรายได้จาก Youtube

สนใจ YouTube SEO และ ยิงโฆษณาบนยูทูป พร้อมให้คำปรึกษาได้