โล่เงิน Silver Creator Awards แสนซับรับรางวัลจาก Youtube

โล่เงิน Silver Creator Awards ผู้ติดตาม 100,000 คน

ทำอย่างไรจึงจะได้รับโล่เงิน Silver Creator Award อันดับแรกเลยทางช่องจะต้องมีผู้ติดตาม 100,000 คนขึ้นไป ต้องเป็นช่องที่มีคุณภาพ ไม่มีปัญหาในด้านลิขสิทธิ์ พูดง่าย ๆ คือเป็นช่องที่มีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเอง ในปัจจุบัน youtube ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และมีการเติบโตของครีเอเตอร์ด้วยเช่นกัน youtube เป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่นิยมและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถมีรายได้ทั้งจาก youtube และโฆษณาด้วย จึงทำให้เกิดช่องต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย

รับโล่ Youtube Creator Awards

ซึ่งโล่เงิน หรือ Silver Creator Award นั้น เป็นโล่อันดับแรกที่สามารถขอรับได้ เมื่อมีจำนวนผู้ติดตามมากถึง 100,000 คนขึ้นไปและต้องไม่มีการกระทำผิดกฎของ youtube ด้วย การที่มียอดผู้ติดตามมาก ๆ นั้นถือเป็นการประกันคุณภาพของช่องได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนกระบวนการในการขอรับ โล่ youtube ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด

Silver Creator Award 2017 VS  2021

การขอรับรางวัล youtube creator awards มีขั้นตอนการรับรางวัล ดังนี้

ในขั้นตอนแรกต้องทำการตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ก่อน ทาง youtube จะเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ที่จะขอรับรางวัลนี้จะต้องเป็นครีเอเตอร์ที่ทำตามกฎเท่านั้น กล่าวคือ ทางช่องจะต้องทำตามกฎของ youtube โดยจะต้องไม่มีการประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ใด ๆ การละเมินหลักเกณฑ์ชุมชน หรือการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามที่สูงเกินจริง ทางช่องจะได้รับการตรวจสอบก่อนจึงจะส่งรางวัล ซึ่งเจ้าของช่องต้องรักษาบัญชีให้อยู่ในสถานะดีเสมอ

ขั้นตอนที่ 2 การรับแรกรางวัล เมื่อทางช่องได้รับการอนุมัติสิทธิ์จากทาง youtube แล้ว ทางช่องจะได้รับการแจ้งเตือนใน Creator Studio ภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อทางช่องได้อนุมัติผ่านตามเกณฑ์ Creator Awards โดยการแจ้งเตือนดังกล่าวจะมีรหัสแลกรับข้อเสนอที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณจะต้องป้อนในหน้าแลกรับรางวัล จากนั้นให้คุณกรอกชื่อช่องและข้อมูลการจัดส่งในหน้าดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง สมบูรณ์

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการจัดส่ง ซึ่งทาง youtube จะเริ่มผลิต Creator Awards ให้คุณหลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และจะใช้เวลาในการผลิตและจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับที่อยู่ในการจัดส่งด้วย

โล่ youtube อีกหนึ่งความใฝ่ฝันของชาวครีเอเตอร์ที่อยากได้มาคอบครอง ซึ่งโล่ youtube ถือเป็นอย่างหนึ่งในการการันตีคุณภาพคลิปของช่องนั้น ๆ ทั้งเรื่องความนิยมด้วย โล่ youtube นั้นมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน โดยจะจำแนกขั้นต้นด้วยยอดผู้ติดตามของทางช่องเป็นหลัก เริ่มที่ Silver Creator Award หรือโล่เงิน ทางช่องจะต้องมีผู้ติดตาม 100,000 คนขึ้นไป อันดับต่อมา คือ Gold Creator Award หรือโล่ทอง ทางช่องจะต้องมีผู้ติดตาม 1,000,000 คนขึ้นไป และอันดับ Diamond Creator Award หรือโล่เพชร ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดของโล่จากทาง youtube ทางช่องจะต้องมีผู้ติดตาม 10,000,000 คนขึ้นไป creator awards ไม่ว่าจะระดับใด ก็ถือเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับครีเอเตอร์ทั้งสิ้น รางวัลแห่งความสร้างสรรค์ รางวัลแห่งความอดทน

line kruyoo

วิทยากรบรรยายและบริการเพิ่มวิว  ติดต่อ Line @seoyoutube

ครูยู ดูแล Youtube เรียนรู้การตลาดออนไลน์ สร้างรายได้จาก Youtube

สนใจ YouTube SEO และ ยิงโฆษณาบนยูทูป พร้อมให้คำปรึกษาได้